Sử dụng Zend Framework với Web Hosting
Công Ty TNHH ĐT - TM - DV MIT - Thiết Kế Website - Tên Miền - Hosting | Chuyên: Website Doanh Nghiệp - Website Du Lịch - Website Thương Mại

Công Ty TNHH Tin Học MIT

Công Ty TNHH Tin Học MIT Công Ty TNHH Tin Học MIT Công Ty TNHH Tin Học MIT Công Ty TNHH Tin Học MIT Công Ty TNHH Tin Học MIT Công Ty TNHH Tin Học MIT Công Ty TNHH Tin Học MIT
Vsmart Extensions

thueservermaychu

tenmienvietnam

tenmienquocte

tracuutenmien

Sử dụng Zend Framework với Web Hosting

logozendframeworkZend Framework là một bộ thư viện, không phải một Extension của Apache/PHP. Vì vậy bạn có thể sử dụng nếu muốn mà không cần sự cho phép hay hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ Web Hosting.

Zend Framework cài đặt sẵn:

Thông thường, Zend được cài đặt sẵn trên Server Web Hosting, trong mã nguồn bạn chỉ cần khai báo ở đầu trang:

Tự tải lên thư viện Zend:

Một số mã nguồn yêu cầu Zend đúng phiên bản nào đó, hoặc nó không hoạt động được đối với phiên bản cài đặt sẵn trên máy chủ Web Hosting. Lúc này, bạn có thể tự upload Zend lên máy chủ Web Hosting. Tuy nhiên, sử dụng được Zend Framework trên máy chủ Web Hosting vẫn là phương án tối ưu hơn, nhanh, tiết kiệm bộ nhớ hơn.

Để làm việc này, bạn chỉ cần download Zend tại địa chỉ: http://www.zend.com/community/downloads download.

Hãy nhớ rằng, bạn vẫn phải khai báo Zend ở đầu trang, và chỉ nên khai báo đúng những thành phần cần dùng, ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
require_once 'Zend/Pdf.php';
 
/* create a new pdf document */
$pdf = new Zend_Pdf();
 
/* create a page */
$page = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE);
 
/* setup font */
$font = Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);
 
/* write text to page */
$page->setFont($font, 48);
$page->drawText('Hello, World!', 250, 500);
 
/* add page to document */
$pdf->pages[] = $page;
 
/* save pdf */
$pdf->save('hello.pdf');
?>
 

Công Ty TNHH ĐT - TM - DV MIT

Địa Chỉ: 124/40 Phan Huy Ích, P.15, Q.TB, TP.HCM
Điện Thoại: 083.601.90.92 Hotline: 093.818.9936
Website: www.mit.vn - www.mit.com.vn
Email: hotro@mit.vn - tinhocmit@gmail.com

Đối Tác - Khách Hàng

Nhân Hòa Mắt Bảo FPT Microsoft Cpanel WHM Linux MySQL Google Adword Direct Admin Control Panel Your ad here Your ad here Your ad here Your ad here Your ad here Your ad here Your ad here Your ad here Your ad here

Kết nối với chúng tôi:

facebook google linkedin twitter digg delicious stumbleupon